Sonepar Visszaélés-bejelentési Politika

Mit lehet jelenteni?

A jogsértések vagy esetleges jogsértések korlátozás nélkül a következő területekre vonatkozhatnak:

 • Emberi jogok;
 • Csalás;
 • Korrupció;
 • Befolyásolás;
 • Adatvédelem;
 • Zaklatás;
 • Nemzetközi szankciók és embargók;
 • Egészség és biztonság;
 • Környezet;
 • Megkülönböztetés;
 • Bármely bűncselekmény vagy támadás.

 

Milyen információkat kell megadni?

Minden jelentésnek a lehető legtényszerűbbnek és legteljesebbnek kell lennie. Noha a bejelentő véleményét kérhetik a folyamat során, kerülni kell a spekulációt.

A jelentéseknek a következő kérdésekre megválaszolt információkat kell tartalmazniuk:

 • Mi történt?
 • Mikor történt?
 • Ki volt / jelenlegi is érintett?
 • Még mindig tart-e az esemény?
 • Mennyire kockázatos vagy sürgős a helyzet?
 • Hogyan szerzett tudomást a bejelentő erről a helyzetről?
 • Vannak tanúk vagy más személyek, akiket érint a helyzet?

Ha a bejelentő dokumentációval vagy egyéb igazoló bizonyítékkal rendelkezik, ezt ismertté és elérhetővé kell tennie a megfelelő platform számára.

Titoktartás

A visszaélést bejelentő személyt, az érintett személyeket és az ezzel összefüggésben megosztott dokumentumokat szigorúan bizalmasan kezelik, kivéve, ha a Soneparnak kötelessége az információk egészét vagy egy részét a hatóságnak bejelenteni.

Nincs megtorlás

A Sonepar, annak üzleti partnerei és társult tagjai nem tehetnek megtorlást senkinek a jóhiszemű jelentés elkészítése vagy a nyomozásban való részvétele ellen.

Bármely személyt, akiről megállapították, hogy megtorlást végzett egy másik személy ellen, aki bejelentett vagy részt vett egy ilyen vizsgálatban, fegyelmi eljárás alá vonják, a munkaviszony megszüntetéséig.

A Sonepar fenntartja magának a jogot, hogy fegyelmi eljárást kezdeményezzen bármely társaság ellen, aki megsérti ezt a politikát azzal, hogy tudatosan hamis és / vagy rosszindulatú nyilatkozatokat tesz egy másikkal szemben félrevezetés vagy a vizsgálat téves indítása céljából.

A személyes adatok védelme

A Sonepar bejelentő rendszerén keresztül gyűjtött adatokat az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR) előírásainak megfelelően dolgozzák fel.

 

Minden szükséges óvintézkedést megtörtént az adatok biztonságának megőrzése érdekében az adatgyűjtés, kommunikáció vagy megőrzés során. Önnek joga van a személyes adataihoz hozzáférni, módosítani és kijavítani.