1. A Sonepar Magyarország Kft. által publikált összes internetes tartalom (eDM levelek, weboldalak, webáruházak, landing page oldalak, elektronikus felmérő- és regisztrációs űrlapok, lapozható- és vagy hagyományos pdf katalógusok, kiadványok, önálló művek, adatok vagy egyéb tartalmi elemek valamely rendszer vagy módszer szerint elrendezett gyűjteménye (adatbázis), amelynek tartalmi elemeihez – számítástechnikai eszközökkel vagy bármely más módon egyedileg hozzá lehet férni, - továbbiakban Szolgáltatások -, szerzői jogi védelme alatt álló anyagokat, védjegyeket és más szellemi alkotásnak minősülő vagy azzal kapcsolatos információkat tartalmaz, mint szöveg, szoftver, fénykép, videó, grafika, zene és hang. Ezen felületek szerzői jogi védelem alatt álló anyagainak kizárólagos jogosultja a Sonepar Magyarország Kft., továbbá a Sonepar Magyarország Kft-t illeti a tartalom kiválasztásához, koordinálásához, elrendezéséhez és javításához, és az általa szerzett tartalomhoz fűződő szerzői jog. A Sonepar Magyarország Kft. a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást, megjelenített termék adatbázist). Minden harmadik féltől származó tartalom vonatkozásában a szerzői jog jogosultja a tartalmat készítő harmadik fél. A Szolgáltatások felületeken megjelenő összes védjegy vonatkozásában a tulajdonjog a védjegy tulajdonosát illeti meg – ideértve bizonyos esetekben a Sonepar Magyarország Kft-t is.

2. A szerzői jogra vonatkozó jogszabályok kifejezett rendelkezése hiányában a Szolgáltatások felület felhasználója, látogatója Sonepar Magyarország Kft. és/vagy az érintett szerzői jog jogosultjának kifejezett engedélye nélkül semmilyen anyagot nem másolhat le, nem továbbíthat, nem tehet közzé, nem jeleníthet meg vagy használhat fel kereskedelmi célból. A Sonepar Magyarország Kft. Szolgáltatások felületeiről származó anyag bármely engedélyezett másolása, továbbítása vagy közzététele esetén a szerző megjelölése, a védjegy, a felirat vagy szerzői jog feltüntetését érintő bármiféle változtatás vagy törlés tilos.

3. A Sonepar Magyarország Kft. által az interneten közzétett tartalom tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Sonepar Magyarország Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal, felhasználás – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

4. A regisztráció, a Sonepar Magyarország Kft. internetes felületeinek használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek, a weboldalon található tartalom, termék/fénykép adatbázis bármely –különösen kereskedelmi/üzleti célból történő- használatára, hasznosítására, A Sonepar Magyarország Kft. internetes felületeinek rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

5. Az Szolgáltatások felület felhasználója, látogatója tudomásul veszi, hogy a szerzői jogvédelem alatt álló anyag letöltésével a felhasználó, látogató semmilyen tulajdonjogot vagy jogosultságot nem szerez. Az előbbiek általánosságának sérelme nélkül a felhasználó, látogató elfogadja, hogy tilos az internetes felületeken a Sonepar Magyarország Kft. és/vagy az érintett szerzői jog jogosultja tulajdonát képező bármely szöveget, fényképet, grafikát, hanganyagot, termék adatbázist, illetve videót közvetve vagy közvetlenül bármely médiában sugározni, vagy sugárzás céljából átírni, vagy közzétenni vagy újraforgalmazni.

Ezen anyagok sem részben sem egészben nem tárolhatóak a felhasználó, látogató eszközein, adathordozóin kivéve, ha azt személyes és nem üzleti célból használja fel. A Sonepar Magyarország Kft. és/vagy az érintett szerzői jog jogosultja nem vállal felelősséget az előbbiekből származó vagy az ilyen anyagok vagy bármely részük továbbítása vagy átadása során jelentkező bármely késedelemért, pontatlanságért vagy hiányosságért, sem az előbbiek bármelyikéből származó kárért.

6. A Szolgáltatások egyes elemei és a Szolgáltatások egésze (beleértve a webdesign elemeket, a megjelenítési és szöveges sablonokat és a weboldalt működtető szoftvert) szerzői jogi védelem alatt állnak. A szerzői jogok összessége a Sonepar Magyarország Kft. vagy a vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyeket illetik meg, és a Szolgáltatások rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen, futtatáson és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem kereskedelmi célból történő eszközre, adathordozóra történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Sonepar Magyarország Kft. előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

7. A Szolgáltatások kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Sonepar Magyarország Kft. jogainak sérelme nélkül, illetve a hatályos jogszabályok és a jelen rendelkezések betartása mellett használhatók. Amennyiben valamely felhasználó a jelen rendelkezésekbe vagy jogszabályba ütközően, a Sonepar Magyarország Kft. írásbeli engedélye hiányában, a Sonepar Magyarország Kft. tudta nélkül vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatásokat, a Sonepar Magyarország Kft. jogosult a felhasználó, látogató hozzáférési jogait azonnali hatállyal korlátozni, megszüntetni. Ezek az intézkedések a látogatóval, felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak, továbbá a Sonepar Magyarország Kft. jogosult a szükséges polgári-és büntető jogi , valamint versenytilalmi eljárások kezdeményezésére a jogsértő felhasználóval szemben.